Return & Warranty
Returns Policy

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN CỦA GREENHAND

Các sản phẩm được mua từ GreenHand đều được cam kết về độ an toàn, nguốc gốc, đảm bảo chất lượng và có những chính sách đổi trả và hoàn tiền rõ ràng. Chính sách đổi trả và hoàn tiền của Greenhand  sẽ được công bố rõ ràng chính xác trên trang chủ.

Các mặt hàng hoàn trả phải được gửi đến GreenHand để kiểm tra chất lượng và chi phí gửi hàng (nếu có) sẽ do khách hàng thanh toán. GreenHand sẽ tiến hành hoàn trả lại giá thanh toán của sản phẩm nếu nó đáp ứng các điều khoản và điều kiện hoàn trả của chúng tôi.

Trong trường hợp hoàn trả là do lỗi sản phẩm hoặc bị hư hại, GreenHand sẽ trả toàn bộ chi phí vận chuyển (áp dụng cho tất cả cách hình thức thanh toán).

Nếu bạn đã trả trước cho đơn hàng bằng hình thức thanh toán thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ, bạn sẽ nhận lại tiền trong vòng từ 5 tới 15 ngày làm việc qua thẻ ghi nợ trong nước và có thể lên đến 60 ngày cho thẻ tín dụng quốc tế; tùy thuộc vào ngân hàng phát hành thẻ.

Nếu bạn thanh toán bằng hình thức COD hoặc chuyển khoản ngân hàng, bạn sẽ nhận lại tiền theo hình thức hoàn tiền qua tài khoản ngân hàng.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG: 

Sản phẩm hoàn trả hợp lệ phải đáp ứng tất cả các yêu cầu:

 • Sản phẩm phải được trả lại cùng với phiếu trả hàng với đầy đủ thông tin, hóa đơn và phiếu giao hàng của GreenHand 
 • Sản phẩm không có dấu hiệu bị sử dụng sai mục đích, sai hướng dẫn hoặc đã được sửa chữa, nguyên hộp, phụ kiện đầy đủ, hướng dẫn sử dụng, tem và/ hoặc thẻ bảo hành, quà tặng (nếu có) .
 • Thời gian hoàn trả không quá 7 ngày tính từ ngày giao hàng đối với sản phẩm được hoàn trả vì lí do cá nhân30 ngày đối với sản phẩm hoàn trả do lỗi sản phẩm, đếm ngược bắt đầu từ ngày Khách hàng nhận được món hàng cho đến thời hạn dấu đóng ghi trên bưu kiện hoàn trả lại cho chúng tôi. 
 • Lý do trả lại phải hợp lí và đáp ứng các điều khoản và điều kiện được quy định. 
 • GreenHand có thể từ chối giải quyết khiếu nại sau khi nhận hàng nếu người nhận hàng không trùng khớp với thông tin nhận hàng ban đầu trong đơn hàng. 
 • Nếu hàng trả về không đáp ứng đầy đủ các điều kiện trả hàng, GreenHand sẽ gửi lại sản phẩm cho khách hàng 
 • Đối với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, GreenHand sẽ hỗ trợ đến thu hồi sản phẩm và chỉ hỗ trợ cho nhân viên đến thu hồi sản phẩm một lần, nếu hàng trả về không đáp ứng điều kiện trả hàng, chúng tôi trả lại sản phẩm cho khách hàng. Nếu cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ lại bộ phận CSKH, và nếu việc hỗ trợ được chấp thuận, quý khách vui lòng tự gửi lại sản phẩm cho GreenHand qua đường bưu điện.

THÔNG TIN BỔ SUNG

 • Hoàn Trả sau thời hạn: Mọi sự hoàn trả sau thời hạn 30 ngày sẽ không được chấp nhận, và chúng tôi buộc phải gửi đơn hàng lại cho Khách hàng. Trong trường hợp chúng tôi nhận được hàng trả lại của Khách hàng lần thứ hai, chúng tôi sẽ giữ lại món hàng của Khách hàng và sẽ không áp dụng việc hoàn tiền và giảm giá. 
 • Không hài lòng với sản phẩm: Trong trường hợp Khách hàng không hài lòng với món hàng, Khách hàng có thể hoàn trả sản phẩm để nhận lại 100% số tiền mà Khách hàng đã thanh toán với GreenHand và theo phương thức thanh toán của Khách hàng. 
 • Sai, bị hư hỏng hoặc bị lỗi: Khách hàng chính là mối quan tâm của chúng tôi, và chúng tôi tin tưởng vào sản phẩm Khách hàng nhận được đích thực là những gì Khách hàng cần. Trong trường hợp Khách hàng cho rằng mặt hàng đã được gửi đi có bất kỳ lỗi nào thuộc về GreenHand, hoặc nếu bị hư hại trong quá trình vận chuyển, chúng tôi rất sẵn lòng được hỗ trợ Khách hàng. Vui lòng thông báo cho chúng tôi về hàng lỗi trong vòng 24 giờ kể từ lúc nhận hàng. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. 
 • Các trường hợp khác: Trong trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày hàng về kho mà chúng tôi vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào của khách hàng về thông tin hoàn tiền mà khách chọn, chúng tôi sẽ mặc định hoàn tiền lại cho khách hàng theo phương thức thanh toán ban đầu của khách hàng.
  Nếu hàng trả về không đáp ứng đầy đủ các điều kiện trả hàng, chúng tôi sẽ gửi lại sản phẩm cho khách hàng.

LƯU Ý

 • Nếu sản phẩm đã hết hàng hoặc không còn được bày bán, GreenHand sẽ hỗ trợ cung cấp sản phẩm mới có chức năng tương tự và Khách hàng sẽ được lựa chọn sản phẩm thay thế mình muốn.
 • Các điều khoản bảo hành sẽ không được áp dụng cho các trường hợp sau:
 1. Tổn hại do sử dụng không đúng cách
 2. Sử dụng và cất giữ các hóa chất độc hại
 3. Sử dụng cho mục đích Công nghiệp và Thương mại
 4. Có dấu hiệu hư hại do cố ý (Xé, cắt…)

Check out our Fanpage:   https://www.facebook.com/greenhand.vn/

GREENHAND RETURNS POLICY

Products purchased from GreenHand are committed to safety, origin, quality assurance or 100% refund!

The returned items must be sent to GreenHand to check the quality and shipping costs (if any) will be paid by the customer. GreenHand will process a refund of the product's payment price if it meets our terms and conditions of refund.

In case the refund is due to a product failure or damage, GreenHand will pay the full shipping cost (applicable to all payment methods).

If you have prepaid your order by credit / debit card payment, you will receive your refund within 5 to 15 business days via domestic debit card and up to 60 days for the card. international credit; depending on the card issuing bank.

If you pay by COD or bank transfer, you will receive your money back in the form of a refund via bank account.

TERMS AND CONDITIONS OF APPLICATION:

Valid returned products must meet all requirements:

 • Products must be returned with GreenHand's return information, invoices and delivery notes
 • The product does not show signs of being used for wrong purposes, under instructions or repaired, in complete boxes, complete accessories, manuals, stamps and / or warranty cards, gifts (if any).
 • Refund time must not exceed 7 days from the delivery date for products returned for personal reasons and 30 days for products returned due to product defect, countdown starting from the date the customer receives the item. goods until the stamp date on the parcel returned to us.
 • The reason for the return must be reasonable and meet the terms and conditions specified.
 • GreenHand may refuse to settle a complaint after receiving the goods if the consignee does not match the original information in the order.
 • If the returned item does not meet the return conditions, GreenHand will return the product to the customer
 • For Ho Chi Minh City area, GreenHand will support to recall products and only support staff to recall products once, if the returned goods do not meet the conditions of return, we return products to customers. If you need further assistance, please contact Customer Service, and if the support is approved, please return the product to GreenHand by mail.

1. ADDITIONAL INFORMATION:

 • Refund after deadline: Any refund after the 30-day deadline will not be accepted, and we will be required to return the order to the Customer. In the event that we receive the return of the Customer a second time, we will retain the Customer's item and no refunds and discounts will apply.
 • Product dissatisfaction: In case the Customer is not satisfied with the item, the Customer can return the product to get back 100% of the amount that Customer paid with GreenHand and according to Customer's payment method line.
 • Wrong, Damaged or faulty: Customers are our concern, and we believe in what the Customer receives for what the customer really needs. In the event that the Customer believes that the item shipped has any GreenHand fault, or if damaged during transit, we are happy to assist Customer. Please notify us of defective items within 24 hours of receipt of goods. Do not hesitate to contact us for the best support.
 • Other cases: In the event that after 30 days from the date of stock delivery we still do not receive any customer feedback about the refund information you choose, we will default for a refund. The customer follows the customer's original payment method.If the returned item does not meet the return conditions, we will resend the product to the customer.

2. NOTE

 • If the product is out of stock or no longer available for sale, GreenHand will support the supply of a new product with the same function and the Customer will be able to choose the replacement product they want.
 • The terms of warranty will not apply to the following:
 1. Damage due to improper use
 2. Use and storage of hazardous chemicals
 3. Use for Industrial and Commercial purposes
 4. Signs of intentional damage (Tearing, cutting ...)

Check out our Fanpage: https://www.facebook.com/greenhand.vn/