Delivery Policy
Delivery Policy

GreenHand Chính sách Giao Hàng

Bất cứ vấn đề liên quan hay thắc mắc đến giao hàng bạn có thể xem tại GreenHand Chính sách giao hàng để được làm rõ hơn… Tất cả các đơn đặt hàng sẽ nhận thông tin đơn hàng được tự động gửi qua email ngay khi hoàn thành giao dịch mua hàng trên hệ thống GreenHand.

Hầu hết các đơn đặt hàng đều đủ điều kiện giao hàng trong 2 ngày, vui lòng tham khảo giá vận chuyển cho từng quận như sau:

  • Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè: 35.000đ
  • Quận 12, Thủ Đức, Bình Tân, Quận 9: 30.000đ
  • Những quận khác: 20.000đ
  • Những tỉnh thành bên ngoài Thành phố: 30.000đ – 45.000đ (tùy khu vực)
  • Freeship cho các đơn hàng trên 500.000đ tại nội thành Hồ Chí Minh

Để đảm bảo thời gian giao hàng trong vòng 48h, mọi đơn hàng được đặt trong ngày sẽ kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Nếu bạn đặt hàng sau 4 giờ chiều, đơn hàng của bạn được xem như đơn hàng của ngày hôm sau.

Chúng tôi không giao hàng vào Chủ nhật và những ngày lễ. Do đó, nếu ngày giao hàng của bạn rơi vào một trong những ngày trên, đơn hàng sẽ được dời vào ngày làm việc tiếp theo.

Chúng tôi luôn đảm bảo rằng các sản phẩm được giao không bị hư hại, đến tay khách hàng trong vòng 1-2 ngày. Một khi đơn hàng của bạn đã được vận chuyển, chúng tôi không thể kiểm soát được việc giao hàng. Vì vậy, trong trường hợp hàng hóa thất lạc, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm, nhưng sẵn sàng mở một cuộc điều tra thông qua bộ phận chuyển phát để xác định vị trí hàng hóa bị mất. Trong hầu hết trường hợp, những hàng hóa này sẽ được trả về chúng tôi hoặc sẽ được thông báo cập nhật tới người nhận. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn không nhận được hàng sau ít nhất 3 ngày và chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả các chi tiết và hỗ trợ điều tra cho bạn đúng với GreenHand Sustainable Chính sách giao hàng của chúng tôi.

Our website: http://greenhand.vn

Check out our Fan page: https://www.facebook.com/greenhand.vn/

GreenHand Delivery Policy

All orders will receive order information automatically emailed upon completion of a purchase on the GreenHand system.

Most orders are eligible for 2-day delivery, please refer to the shipping price for each county as follows:

  • Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè: VND 35,000
  • District 12, Thủ Đức, Bình Tân, District 9: VND 30,000
  • Other districts: VND 20,000
  • Provinces outside the city: VND 30,000 - VND 45,000 (depending on the region)
  • Freeship for orders over 500,000 VND in Ho Chi Minh city

To ensure delivery time within 48 hours, all orders placed within the day will end at 4pm on the same day. If you place your order after 4pm, your order will be treated as the order of the next day.

We do not ship on Sundays and public holidays. Therefore, if your delivery date falls on one of the above dates, your order will be rescheduled on the next business day.

We always ensure that the delivered products are not damaged, reach customers within 1-2 days. Once your order has been shipped, we cannot control the delivery. Therefore, in case of lost goods, we cannot be held responsible, but are willing to open an investigation through the delivery department to locate the lost goods. In most cases, these goods will be returned to us or will be updated to the recipient. Please contact us if you have not received your item after at least 3 days and we will check all details and assist with your investigation.

Our website: http://greenhand.vn

Check out our Fan page: https://www.facebook.com/greenhand.vn/